Đề trắc nghiệm địa lý số 18 P2

17 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Việt Đức

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Gấu Ánh Dương

Gấu Ánh Dương

HẠNG

2

Số điểm 88.24%

Yêu yêu

Yêu yêu

HẠNG

1

Số điểm 94.12%

Çà Văn Mạnh

Çà Văn Mạnh

HẠNG

3

Số điểm 88.24%

 • 04

  Nguyệt Bích

  Số điểm: 70.59%

 • 05

  Jun

  Số điểm: 58.82%

 • 06

  Võ Hương Tràm

  Số điểm: 41.18%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan