Đề trắc nghiệm địa lý số 18 P2

17 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Việt Đức

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Kim Lienn

Kim Lienn

HẠNG

2

Số điểm 58.82%

Thời gian làm 00:14:30

Gấu Ánh Dương

Gấu Ánh Dương

HẠNG

1

Số điểm 88.24%

Thời gian làm 00:05:24

Võ Hương Tràm

Võ Hương Tràm

HẠNG

3

Số điểm 41.18%

Thời gian làm 00:05:08

 • 04

  Võ Hương Tràm

  Số điểm: 41.18%

  Thời gian làm: 00:05:08

 • 05

  Võ Hương Tràm

  Số điểm: 41.18%

  Thời gian làm: 00:05:08

 • 06

  Võ Hương Tràm

  Số điểm: 41.18%

  Thời gian làm: 00:05:08

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan