Đề trắc nghiệm địa lý số 16 P2

17 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Việt Đức

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

lương quang tùng

lương quang tùng

HẠNG

2

Số điểm 47.06%

Thời gian làm 00:04:38

Nguyễn Tùng

Nguyễn Tùng

HẠNG

1

Số điểm 94.12%

Thời gian làm 00:05:44

lương quang tùng

lương quang tùng

HẠNG

3

Số điểm 47.06%

Thời gian làm 00:04:38

 • 04

  lương quang tùng

  Số điểm: 47.06%

  Thời gian làm: 00:04:38

 • 05

  lương quang tùng

  Số điểm: 47.06%

  Thời gian làm: 00:04:38

 • 06

  Trần Huyền Khánh Trân

  Số điểm: 41.18%

  Thời gian làm: 00:07:51

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan