Đề trắc nghiệm địa lý số 15 P1

20 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Việt Đức

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Triệu Sinh

Triệu Sinh

HẠNG

2

Số điểm 30%

Thời gian làm 00:01:17

Nguyệt Bích

Nguyệt Bích

HẠNG

1

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:04:57

Mỹ Lệ

Mỹ Lệ

HẠNG

3

Số điểm 20%

Thời gian làm 00:02:24

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan