Đề trắc nghiệm địa lý số 14 P2

17 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Việt Đức

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thị Quyên

Nguyễn Thị Quyên

HẠNG

2

Số điểm 58.82%

Thời gian làm 00:07:51

Dính Nguyễn

Dính Nguyễn

HẠNG

1

Số điểm 82.35%

Thời gian làm 00:04:42

Nguyễn Ngọc Bảo Ân

Nguyễn Ngọc Bảo Ân

HẠNG

3

Số điểm 41.18%

Thời gian làm 00:11:27

 • 04

  Nguyễn Ngọc Bảo Ân

  Số điểm: 41.18%

  Thời gian làm: 00:11:27

 • 05

  Nguyễn Ngọc Bảo Ân

  Số điểm: 41.18%

  Thời gian làm: 00:11:27

 • 06

  Nguyễn Ngọc Bảo Ân

  Số điểm: 41.18%

  Thời gian làm: 00:11:27

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan