Đề trắc nghiệm địa lý số 13 P2

17 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Việt Đức

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Phạm Hương

Phạm Hương

HẠNG

2

Số điểm 47.06%

Thời gian làm 00:03:48

흐엉

흐엉

HẠNG

1

Số điểm 52.94%

Thời gian làm 00:08:47

Thị Hồng

Thị Hồng

HẠNG

3

Số điểm 47.06%

Thời gian làm 00:04:44

 • 04

  Dùm

  Số điểm: 41.18%

  Thời gian làm: 00:06:57

 • 05

  Nguyễn Ngọc Bảo Ân

  Số điểm: 41.18%

  Thời gian làm: 00:10:17

 • 06

  Nguyễn Ngọc Bảo Ân

  Số điểm: 41.18%

  Thời gian làm: 00:10:17

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan