Đề trắc nghiệm địa lý số 12 P1

20 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Việt Đức

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hà T. Quỳnh

Hà T. Quỳnh

HẠNG

2

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:01:15

Nguyễn Thành Vinh

Nguyễn Thành Vinh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:04:39

Hà T. Quỳnh

Hà T. Quỳnh

HẠNG

3

Số điểm 75%

Thời gian làm 00:01:18

 • 04

  Mew

  Số điểm: 75%

  Thời gian làm: 00:11:18

 • 05

  Nguyễn Yến

  Số điểm: 55%

  Thời gian làm: 00:09:37

 • 06

  Tăng Thị Trường Vy

  Số điểm: 40%

  Thời gian làm: 00:05:50

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan