Đề trắc nghiệm địa lý số 1 P1

20 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Việt Đức

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tri Nguyen

Tri Nguyen

HẠNG

2

Số điểm 90%

Quynh Anh

Quynh Anh

HẠNG

1

Số điểm 95%

Ngoc Anh

Ngoc Anh

HẠNG

3

Số điểm 90%

 • 04

  Ngoc Nguyen

  Số điểm: 85%

 • 05

  Hồ Thị Phương

  Số điểm: 80%

 • 06

  Hà Vy

  Số điểm: 65%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan