Trắc nghiệm tổng hợp giải phẫu (dành cho các HLV Fitness)

30 câu 15 phút

Trạng thái:

Bài trắc nghiệm dành cho các bạn HLV Fitness tham khảo và ôn tập

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Trường Giang [Giang VL]

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Shen Long

Shen Long

HẠNG

2

Số điểm 96.67%

Thời gian làm 00:07:26

Shen Long

Shen Long

HẠNG

1

Số điểm 96.67%

Thời gian làm 00:07:26

Shen Long

Shen Long

HẠNG

3

Số điểm 96.67%

Thời gian làm 00:07:26

 • 04

  Shen Long

  Số điểm: 96.67%

  Thời gian làm: 00:07:26

 • 05

  Thân Trọng Tấn

  Số điểm: 93.33%

  Thời gian làm: 00:05:50

 • 06

  Thân Trọng Tấn

  Số điểm: 93.33%

  Thời gian làm: 00:05:50

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan