Trắc Nghiệm Sinh Hóa ( Xúc Tác Sinh Học)

34 câu 15 phút

Trạng thái:

Trắc nghiệm Sinh Hóa cơ bản dành cho mọi người học Y và Y Sinh học TDTT

Hãy bấm vào các link dưới đây để soạn cho mình những bài trắc nghiệm để học nhóm, tạo trò chơi và bài blog ý nghĩa nhằm chia sẻ kiến thức cho mọi người.

- Cách tạo bài trắc nghiệm trên Myaloha.vn

https://goo.gl/7d67dX

- Cách viết blog trên Myaloha.vn

https://goo.gl/dkV6Wa

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Trường Giang [Giang VL]

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hồ Anh Duy

Hồ Anh Duy

HẠNG

2

Số điểm 88.24%

Thời gian làm 00:00:05

Hồ Anh Duy

Hồ Anh Duy

HẠNG

1

Số điểm 88.24%

Thời gian làm 00:00:05

Hồ Anh Duy

Hồ Anh Duy

HẠNG

3

Số điểm 88.24%

Thời gian làm 00:00:05

 • 04

  Hồ Anh Duy

  Số điểm: 88.24%

  Thời gian làm: 00:00:05

 • 05

  Nam Ntn

  Số điểm: 79.41%

  Thời gian làm: 00:11:30

 • 06

  Nam Ntn

  Số điểm: 79.41%

  Thời gian làm: 00:11:30

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan