TRẮC NGHIỆM GIẢI PHẪU XƯƠNG CHI TRÊN

50 câu 15 phút

Trạng thái:

Chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu trả lời

Hãy bấm vào các link dưới đây để soạn cho mình những bài trắc nghiệm để học nhóm, tạo trò chơi và bài blog ý nghĩa nhằm chia sẻ kiến thức cho mọi người.

- Cách tạo bài trắc nghiệm trên Myaloha.vn

https://goo.gl/7d67dX

- Cách viết blog trên Myaloha.vn

https://goo.gl/dkV6Wa

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Trường Giang [Giang VL]

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Phương Nguyễn

Phương Nguyễn

HẠNG

2

Số điểm 100%

Truong Do

Truong Do

HẠNG

1

Số điểm 100%

Phương Nguyễn

Phương Nguyễn

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Phương Nguyễn

  Số điểm: 100%

 • 05

  Phương Nguyễn

  Số điểm: 100%

 • 06

  nguyen Ha

  Số điểm: 98%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan