Trắc Nghiệm Giải Phẫu - Lồng Ngực (P1)

20 câu 10 phút

Trạng thái:

Chúc các bạn ôn tập vui vẻ

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Trường Giang [Giang VL]

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

doanthithao

doanthithao

HẠNG

2

Số điểm 85%

Thời gian làm 00:02:43

doanthithao

doanthithao

HẠNG

1

Số điểm 85%

Thời gian làm 00:02:43

doanthithao

doanthithao

HẠNG

3

Số điểm 85%

Thời gian làm 00:02:43

 • 04

  doanthithao

  Số điểm: 85%

  Thời gian làm: 00:02:43

 • 05

  Cong Thi An

  Số điểm: 85%

  Thời gian làm: 00:04:37

 • 06

  Cong Thi An

  Số điểm: 85%

  Thời gian làm: 00:04:37

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan