Trắc Nghiệm Giải Phẫu Cơ Sở

18 câu 10 phút

Trạng thái:

Những câu trắc nghiệm cơ bản giới thiệu so về giải phẫu học

Hãy bấm vào các link dưới đây để soạn cho mình những bài trắc nghiệm để học nhóm, tạo trò chơi và bài blog ý nghĩa nhằm chia sẻ kiến thức cho mọi người.

- Cách tạo bài trắc nghiệm trên Myaloha.vn

https://goo.gl/7d67dX

- Cách viết blog trên Myaloha.vn

https://goo.gl/dkV6Wa

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Trường Giang [Giang VL]

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Bảo Trọng

Bảo Trọng

HẠNG

2

Số điểm 100%

Bảo Trọng

Bảo Trọng

HẠNG

1

Số điểm 100%

Bảo Trọng

Bảo Trọng

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Bảo Trọng

  Số điểm: 100%

 • 05

  An Nhiên

  Số điểm: 100%

 • 06

  An Nhiên

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan