TRẮC NGHIỆM CƠ CHI TRÊN

45 câu 15 phút

Trạng thái:

Hãy bấm vào các link dưới đây để soạn cho mình những bài trắc nghiệm để học nhóm, tạo trò chơi và bài blog ý nghĩa nhằm chia sẻ kiến thức cho mọi người.

- Cách tạo bài trắc nghiệm trên Myaloha.vn

https://goo.gl/7d67dX

- Cách viết blog trên Myaloha.vn

https://goo.gl/dkV6Wa

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Trường Giang [Giang VL]

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Mẫn Tương Dương

Mẫn Tương Dương

HẠNG

2

Số điểm 97.78%

Mẫn Tương Dương

Mẫn Tương Dương

HẠNG

1

Số điểm 97.78%

Mẫn Tương Dương

Mẫn Tương Dương

HẠNG

3

Số điểm 97.78%

 • 04

  Mẫn Tương Dương

  Số điểm: 97.78%

 • 05

  Trịnh hoa

  Số điểm: 95.56%

 • 06

  Trịnh hoa

  Số điểm: 95.56%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan