SINH HÓA - ACID NUCLEIC

40 câu 20 phút

Trạng thái:

Chúc các bạn ôn tập vui vẻ

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Trường Giang [Giang VL]

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ngô Thu Hằng

Ngô Thu Hằng

HẠNG

2

Số điểm 52.50%

Ngô Thu Hằng

Ngô Thu Hằng

HẠNG

1

Số điểm 75%

Nhung Nhung

Nhung Nhung

HẠNG

3

Số điểm 30%

  • 04

    Ngô Thu Hằng

    Số điểm: 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan