SINH HÓA - ACID AMIN (P2)

30 câu 15 phút

Trạng thái:

Chúc các bạn ôn tập vui vẻ

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Trường Giang [Giang VL]

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Mai Hường

Mai Hường

HẠNG

2

Số điểm 40%

Thời gian làm 00:12:21

Mai Hường

Mai Hường

HẠNG

1

Số điểm 40%

Thời gian làm 00:12:21

Mai Hường

Mai Hường

HẠNG

3

Số điểm 40%

Thời gian làm 00:12:21

 • 04

  Mai Hường

  Số điểm: 40%

  Thời gian làm: 00:12:21

 • 05

  Sơn Nguyễn

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:03

 • 06

  Sơn Nguyễn

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:03

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan