SINH HÓA - ACID AMIN (P1)

40 câu 20 phút

Trạng thái:

Chúc các bạn ôn tập vui vẻ

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Trường Giang [Giang VL]

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ngô Thu Hằng

Ngô Thu Hằng

HẠNG

2

Số điểm 67.50%

Xuân Trang

Xuân Trang

HẠNG

1

Số điểm 85%

Vũ Tuấn

Vũ Tuấn

HẠNG

3

Số điểm 32.50%

 • 04

  Vũ Tuấn

  Số điểm: 32.50%

 • 05

  Vũ Tuấn

  Số điểm: 32.50%

 • 06

  Vũ Tuấn

  Số điểm: 32.50%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan