ÔN TẬP GIẢI PHẪU - TRẮC NGHIỆM ONLINE (P6)

40 câu 20 phút

Trạng thái:

chúc các bạn ôn tập vui vẻ 18

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Trường Giang [Giang VL]

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Phúc Huỳnh

Phúc Huỳnh

HẠNG

2

Số điểm 100%

Phúc Huỳnh

Phúc Huỳnh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Phúc Huỳnh

Phúc Huỳnh

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Phúc Huỳnh

  Số điểm: 100%

 • 05

  Sôn Ny Ka

  Số điểm: 100%

 • 06

  Sôn Ny Ka

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan