ÔN TẬP GIẢI PHẪU - TRẮC NGHIỆM ONLINE (P5)

40 câu 20 phút

Trạng thái:

Chúc các bạn ôn tập vui vẻ 17

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Trường Giang [Giang VL]

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tiên Tiên

Tiên Tiên

HẠNG

2

Số điểm 92.50%

Trần Như

Trần Như

HẠNG

1

Số điểm 97.50%

Tiên Tiên

Tiên Tiên

HẠNG

3

Số điểm 92.50%

 • 04

  Thành Bùi

  Số điểm: 90%

 • 05

  Minh Toàn

  Số điểm: 87.50%

 • 06

  Nguyễn T. Ngọc Huyền

  Số điểm: 87.50%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan