ÔN TẬP GIẢI PHẪU - TRẮC NGHIỆM ONLINE (P5)

40 câu 20 phút

Trạng thái:

Chúc các bạn ôn tập vui vẻ 17

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Trường Giang [Giang VL]

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Minh Toàn

Minh Toàn

HẠNG

2

Số điểm 87.50%

Thời gian làm 00:04:53

Thành Bùi

Thành Bùi

HẠNG

1

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:07:28

Nguyễn T. Ngọc Huyền

Nguyễn T. Ngọc Huyền

HẠNG

3

Số điểm 87.50%

Thời gian làm 00:09:52

 • 04

  Nguyễn T. Ngọc Huyền

  Số điểm: 87.50%

  Thời gian làm: 00:09:52

 • 05

  Nguyễn T. Ngọc Huyền

  Số điểm: 87.50%

  Thời gian làm: 00:09:52

 • 06

  Nguyễn T. Ngọc Huyền

  Số điểm: 87.50%

  Thời gian làm: 00:09:52

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan