ÔN TẬP GIẢI PHẪU - TRẮC NGHIỆM ONLINE (P4)

40 câu 20 phút

Trạng thái:

Chúc các bạn ôn thi vui vẻ

15

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Trường Giang [Giang VL]

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Vũ Thị Vân Anh

Vũ Thị Vân Anh

HẠNG

2

Số điểm 75%

Thời gian làm 00:05:55

Vũ Thị Vân Anh

Vũ Thị Vân Anh

HẠNG

1

Số điểm 75%

Thời gian làm 00:05:55

Vũ Thị Vân Anh

Vũ Thị Vân Anh

HẠNG

3

Số điểm 75%

Thời gian làm 00:05:55

 • 04

  Vũ Thị Vân Anh

  Số điểm: 75%

  Thời gian làm: 00:05:55

 • 05

  Touhua Chuexayher

  Số điểm: 55%

  Thời gian làm: 00:13:12

 • 06

  OOOOOOO

  Số điểm: 47.50%

  Thời gian làm: 00:00:44

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan