ÔN TẬP GIẢI PHẪU - TRẮC NGHIỆM ONLINE P3

40 câu 20 phút

Trạng thái:

Chúc các bạn ôn tập vui vẻ

Trắc nghiệm giải phẫu 14

THAM GIA

BAN TỔ CHỨC

Nguyễn Trường Giang [Giang VL]

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Phúc Huỳnh

Phúc Huỳnh

HẠNG

2

Số điểm 97.50%

Phúc Huỳnh

Phúc Huỳnh

HẠNG

1

Số điểm 97.50%

Phúc Huỳnh

Phúc Huỳnh

HẠNG

3

Số điểm 97.50%

 • 04

  Phúc Huỳnh

  Số điểm: 97.50%

 • 05

  Võ Thị Nguyệt Ánh

  Số điểm: 82.50%

 • 06

  Võ Thị Nguyệt Ánh

  Số điểm: 70%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn