ÔN TẬP GIẢI PHẪU - TRẮC NGHIỆM ONLINE P2

40 câu 20 phút

Trạng thái:

Chúc các bạn ôn tập vui vẻ 13

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Trường Giang [Giang VL]

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lương Đoàn Thị

Lương Đoàn Thị

HẠNG

2

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:05:21

Lương Đoàn Thị

Lương Đoàn Thị

HẠNG

1

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:05:21

Lương Đoàn Thị

Lương Đoàn Thị

HẠNG

3

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:05:21

 • 04

  Lương Đoàn Thị

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 00:05:21

 • 05

  Pham Duyen

  Số điểm: 72.50%

  Thời gian làm: 00:04:35

 • 06

  OOOOOOO

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 00:00:01

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan