ÔN TẬP GIẢI PHẪU - TRẮC NGHIỆM ONLINE P1

40 câu 20 phút

Trạng thái:

Đề thi tổng hợp các câu hỏi có trong các đề thi của các trường y Quốc gia

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Trường Giang [Giang VL]

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Yenxuan

Yenxuan

HẠNG

2

Số điểm 97.50%

Thời gian làm 00:06:26

Tiên Tiên

Tiên Tiên

HẠNG

1

Số điểm 97.50%

Thời gian làm 00:01:44

Yenxuan

Yenxuan

HẠNG

3

Số điểm 97.50%

Thời gian làm 00:06:26

 • 04

  Yenxuan

  Số điểm: 97.50%

  Thời gian làm: 00:06:26

 • 05

  Yenxuan

  Số điểm: 97.50%

  Thời gian làm: 00:06:26

 • 06

  Dung Trần

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 00:10:24

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan