ÔN TẬP GIẢI PHẪU CHI TRÊN (HÌNH ẢNH)

14 câu 10 phút

Trạng thái:

Dành cho các bạn HLV TDTT muốn nghiên cứu thêm về lĩnh vực giải phẫu

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Trường Giang [Giang VL]

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Trường Giang [Giang VL]

Nguyễn Trường Giang [Giang VL]

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:19

Nguyễn Trường Giang [Giang VL]

Nguyễn Trường Giang [Giang VL]

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:19

Nguyễn Trường Giang [Giang VL]

Nguyễn Trường Giang [Giang VL]

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:19

 • 04

  Nguyễn Trường Giang [Giang VL]

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:19

 • 05

  Thuy Linh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:03:03

 • 06

  Nhật Quyên

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:03:37

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan