ÔN TẬP GIẢI PHẪU CHI TRÊN

20 câu 5 phút

Trạng thái:

ôn tập giải phẫu dành cho Huấn luyện viên S Fitness Hoàng Việt

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Trường Giang [Giang VL]

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thanh Trà

Nguyễn Thanh Trà

HẠNG

2

Số điểm 100%

Nguyễn Thanh Trà

Nguyễn Thanh Trà

HẠNG

1

Số điểm 100%

Nguyễn Thanh Trà

Nguyễn Thanh Trà

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Nguyễn Thanh Trà

  Số điểm: 100%

 • 05

  Võ Thị Nguyệt Ánh

  Số điểm: 100%

 • 06

  Trọng Đặng Bảo

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan