ÔN TẬP GIẢI PHẪU CHI TRÊN

20 câu 5 phút

Trạng thái:

ôn tập giải phẫu dành cho Huấn luyện viên S Fitness Hoàng Việt

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Trường Giang [Giang VL]

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thanh Trà

Nguyễn Thanh Trà

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:35

Nguyễn Thanh Trà

Nguyễn Thanh Trà

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:35

Nguyễn Thanh Trà

Nguyễn Thanh Trà

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:35

 • 04

  Nguyễn Thanh Trà

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:35

 • 05

  Trọng Đặng Bảo

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:05:00

 • 06

  An Khánh

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 00:01:37

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan