Giải Phẫu _ Đầu Mặt Cổ (P1)

20 câu 10 phút

Trạng thái:

Hãy bấm vào các link dưới đây để soạn cho mình những bài trắc nghiệm để học nhóm, tạo trò chơi và bài blog ý nghĩa nhằm chia sẻ kiến thức cho mọi người.

- Cách tạo bài trắc nghiệm trên Myaloha.vn

https://goo.gl/7d67dX

- Cách viết blog trên Myaloha.vn

https://goo.gl/dkV6Wa

THAM GIA

BAN TỔ CHỨC

Nguyễn Trường Giang [Giang VL]

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Phạm Anh Huy

Phạm Anh Huy

HẠNG

2

Số điểm 100%

Phạm Anh Huy

Phạm Anh Huy

HẠNG

1

Số điểm 100%

Phạm Anh Huy

Phạm Anh Huy

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Phạm Anh Huy

  Số điểm: 100%

 • 05

  Uyển Nhi

  Số điểm: 100%

 • 06

  Uyển Nhi

  Số điểm: 100%

Bình luận

Ảnh đại diện của bạn