ĐỀ THI GIẢI PHẨU THAM KHẢO _ Đề 9

40 câu 20 phút

Trạng thái:

Chúc các bạn ôn tập thành công và hiệu quả

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Trường Giang [Giang VL]

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

HUY TRAN QUANG

HUY TRAN QUANG

HẠNG

2

Số điểm 87.50%

Thời gian làm 00:04:16

Đô Đâu Đất

Đô Đâu Đất

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:05:02

Meo Meo

Meo Meo

HẠNG

3

Số điểm 87.50%

Thời gian làm 00:05:40

 • 04

  Meo Meo

  Số điểm: 87.50%

  Thời gian làm: 00:05:40

 • 05

  Meo Meo

  Số điểm: 87.50%

  Thời gian làm: 00:05:40

 • 06

  Meo Meo

  Số điểm: 87.50%

  Thời gian làm: 00:05:40

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan