ĐỀ THI GIẢI PHẨU THAM KHẢO _ Đề 10

40 câu 20 phút

Trạng thái:

Chúc các bạn ôn thi thành công

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Trường Giang [Giang VL]

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hoàng Việt

Hoàng Việt

HẠNG

2

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:02:48

Hoàng Việt

Hoàng Việt

HẠNG

1

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:02:48

Hoàng Việt

Hoàng Việt

HẠNG

3

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:02:48

 • 04

  Hoàng Việt

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 00:02:48

 • 05

  Ngoc Ngân

  Số điểm: 87.50%

  Thời gian làm: 00:05:33

 • 06

  Oanh Hoang

  Số điểm: 77.50%

  Thời gian làm: 00:08:26

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan