ĐỀ THI GIẢI PHẨU THAM KHẢO _ Đề 1

40 câu 20 phút

Trạng thái:

Chúc các bạn ôn tập vui vẻ và đạt kết quả cao trong các kỳ thi

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Trường Giang [Giang VL]

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thành Đạt Ngô

Thành Đạt Ngô

HẠNG

2

Số điểm 97.50%

Thời gian làm 00:06:27

Thành Đạt Ngô

Thành Đạt Ngô

HẠNG

1

Số điểm 97.50%

Thời gian làm 00:06:27

Thành Đạt Ngô

Thành Đạt Ngô

HẠNG

3

Số điểm 97.50%

Thời gian làm 00:06:27

 • 04

  Thành Đạt Ngô

  Số điểm: 97.50%

  Thời gian làm: 00:06:27

 • 05

  Đô Đâu Đất

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 00:06:37

 • 06

  Đô Đâu Đất

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 00:11:24

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan