GIẢI PHẪU XƯƠNG VAI

GIẢI PHẪU XƯƠNG VAI

606 12/02/2019

Xương vai là một xương dẹt, mỏng, hình tam giác

Vị trí: ở trên và phái sau lưng

Xương vai có 2 mặt, 3 bờ, 3 góc


Các mặt xương vai

Mặt trước: lõm thành một hố gọi là hố dưới vai

                                               

Mặt sau: có gai vai (sống vai) đi từ bờ trong của xương vai ra ngoài tạo thành mõm cùng vai, ở đầu mõm cùng vai này cố diện khớp tiếp khớp với xương đòn

Có hố dưới gai và hối trên gaiBờ xương vai

Bờ trong (bờ sống): thẳng 3/4 dưới và song song  với cột sống, nên còn có tên gọi là bờ sống

Bờ trên (bờ cổ): mỏng và sắc, phía ngoài có khuyết quạ (khuyết vai)

Bờ ngoài (bờ nách): phía dưới mỏng, phía trên dàyGóc xương vai: góc trên, góc dưới, đặc biệt là góc ngoài có một hõm khớp hình soan hơi lõm hình lòng chảo nên gọi là ổ chảo xương vai

                              

Cách định hướng xương vai: Hướng gai vai ra sau và lên trên, ổ chảo xương vai hướng ra ngoài


- Câu hỏi

1: Vị trí của xương vai?

2: xương vai nối với các xương nào? và điểm tiếp xúc?

3: Có bao nhiêu mặt? bao nhiêu bờ? bao nhiêu góc?


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn