GIẢI PHẪU XƯƠNG ĐÙI

GIẢI PHẪU XƯƠNG ĐÙI

1,311 16/02/2019

Xương đùi là một xương dài, đầu trên nối với ổ cối xương chậu, đầu dưới nối với xương cẳng chân (xương chày)

Thân xương hình lăng trụ tam giác, có 3 mặt (trước- trong- ngoài) và 3 bờ (trong- ngoài- sau)

Đầu xương

- Đầu trên gồm:

   + Chỏm xương đùi là nới tiếp xúc với xương chậu, chỏm 2/3 khối cầu

   + Cổ khớp tay (cổ giải phẫu) nối chỏm

   + Mấu chuyển lớn: mặt ngoài có thể sờ được, mặt trong có hố mấu chuyển, phái trước nối với mấu chuyển bé bằng đường gian mấu, phía sau nối với mấu chuyển bởi mào gian mấu

   + Mấu chuyển bé: ở dưới cổ xương đùi, nằm ở mặt trong và sau xương đùi


- Đầu dưới xương đùi: tiếp khớp với xương chày bở 2 lồi cầu (lồi cầu trong và lồi cầu ngoài). Hai lồi phía trước nối với nhau bởi diện bánh chè, ở phía sau nối với nhau bởi hố gian lồi cầu. Mặt ngoài của lồi cầu ngoài có mõm trên lồi cầu ngoài. Mặt ngoài của lồi cầu trong có mõm trên lồi cầu trong.Cách định hướng: đầu có chỏm hướng lê trên xoay và trong, diện bánh chè hướng tra trước

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn