GIẢI PHẪU XƯƠNG CHẬU

GIẢI PHẪU XƯƠNG CHẬU

4,457 13/02/2019

Xương chậu là một xương dẹt, xương chậu do 3 xương hợp thành (xương cánh chậu ở trên, xương mu ở trước, xương ngồi ở sau)

Xương chậu có 2 mặt, 4 bờ, 4 góc


Mặt xương chậu

- Mặt ngoài: ở giữa là ổ cối, là nơi tiếp xúc với chỏm xương đùi có hình C (hay gọi là diện nguyệt), dưới ổ cối có lỗ bịt được tạo thành từ xương ngồi và xương mu


- Mặt trong: Có đường cung, hố chậu trong, có diễn nhĩ (diện tai) là nơi tiếp xúc với xương cùngBờ xương chậu

- Bờ trên: hay còn gọi là mào chậu, mào chậu bắt đầu từ gai chậu trước trên đến gai chậu sau trên

- Bờ dưới: được tạo bởi ngàng dưới xương mu và ngành ngồi
- Bờ trước ta có: gai chậu trước trên, gai chậu trước dưới, gờ chậu mu, củ mu

- Bờ sau ta có: Gai chậu sau trên, gai chậu sau dưới, khuyết ngồi lớn, gai ngồi, khuyết ngồi bé và ụ ngồiGóc xương chậu

- Góc trước trên: tương ứng với gai chậu trước trên

- Góc sau dưới: tương ứng với gai chậu sau trên

- Góc trước dưới: tương ứng với củ mu

- Góc sau dưới: tương ứng với ụ ngồi


Cách định hướng: hướng ổ cổ ra ngoài, mào chậu hướng lên trên, khuyết ngồi lớn hướng ra sau.


Câu hỏi cần nhớ

Vị trí xương chậu?

Vị trí mào chậu? xương mu? ụ ngồi

Xương chậu có mấy mặt? mấy bờ? mấy góc?

Xương chậu nối với các xương nào?

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn