GIẢI PHẪU XƯƠNG BÁNH CHÈ

GIẢI PHẪU XƯƠNG BÁNH CHÈ

657 17/02/2019

Xương bánh chè là xương vừng lớn nhất cơ thể, có hình tam giác, nằm ở trước đầu dưới xương đùi,

Xương gồm: 2 mặt (trước-sau), 2 bờ (trong-ngoài), 1 đỉnh và 1 đáy

Mặt xương:

- Mặt trước hơi lồi có nhiều khía rãnh cho gân cơ tứ đầu đùi bám vào

- Mặt sau có 4/5 là diện khớp tiếp khớp với diện bánh chè của xương đùi


Bờ xương: có 2 bờ (bờ trong và bờ ngoài)

Nền: nền để gân cơ tứ đầu đùi bám vào

Đỉnh: ở dưới, có dây chằng bánh chè bám


Cách xác định vị trí: đặt đầu nhọn hướng xuống, mặt có 2 diện khớp hướng ra sau, mặt có diện khớp rộng hơn ra ngoài

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn