Cơ Lưng Rộng - Latissimus Dori

Cơ Lưng Rộng - Latissimus Dori

880 04/05/2019


Vị trí nằm ở phí sau cơ thể, là một nhóm cơ lớn của cơ thể

Cơ lưng rộng trong gym còn gọi là cơ xô

Nguyển ủy (origin):

Bám từ các gai đốt sống (Spines): T7 – T12 , L1 – L5

Cân thắt lưng (Thoracolumbar fascia)

Mào xương chậu (iliac crest)

Xương cùng (Sacrum)


Bám tận (insertion)

Rãnh gian củ xương cánh tay (intertubercular groove)

Nguồn ảnh: muscle motion

Chức năng

Duỗi cánh tay ở vị trí cánh tay phí trên, lòng bàn tay hướng xuống đất

Khép tay tay vào trong & ra sau

Xoay cánh tay vào trong

Giúp khung chậu xoay ra trướcBÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn