Trắc nghiệm Lịch Sử 12-TKLSTG sau CTTGT2 đến 2000 -2

20 câu 20 phút

Trạng thái:

Bài tập lịch sử 12: Chương 6: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hiền

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Đoán Không Ra

Đoán Không Ra

HẠNG

2

Số điểm 70%

Thời gian làm 00:11:27

Lê Quang Vinh

Lê Quang Vinh

HẠNG

1

Số điểm 70%

Thời gian làm 00:03:44

Lê Thị Trang

Lê Thị Trang

HẠNG

3

Số điểm 60%

Thời gian làm 00:07:27

  • 04

    Tram Tram

    Số điểm: 45%

    Thời gian làm: 00:06:35

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan