Trắc nghiệm Lịch Sử 12-TKLSTG sau CTTGT2 đến 2000 -1

20 câu 20 phút

Trạng thái:

Bài tập lịch sử 12: Chương 6: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hiền

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Vinh

Nguyễn Vinh

HẠNG

2

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:05:27

Nguyễn Vinh

Nguyễn Vinh

HẠNG

1

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:05:27

Nguyễn Vinh

Nguyễn Vinh

HẠNG

3

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:05:27

 • 04

  Nguyễn Vinh

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:05:27

 • 05

  Thúy Hằng

  Số điểm: 55%

  Thời gian làm: 00:06:13

 • 06

  Phương Linh

  Số điểm: 50%

  Thời gian làm: 00:06:20

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan