Trắc nghiệm Lịch Sử 12-Bài 9: QHQT trong và sau TK

20 câu 20 phút

Trạng thái:

Bài tập lịch sử 12: Chương 5: Quan hệ quốc tế (1945-2000)

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hiền

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Quynh Anh

Quynh Anh

HẠNG

2

Số điểm 70%

Thu Thảo

Thu Thảo

HẠNG

1

Số điểm 90%

Nguyễn Thị Trà

Nguyễn Thị Trà

HẠNG

3

Số điểm 70%

 • 04

  Nguyễn Thị Trà

  Số điểm: 70%

 • 05

  Nguyễn Thị Trà

  Số điểm: 70%

 • 06

  Nguyễn Thị Trà

  Số điểm: 70%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan