Trắc nghiệm Lịch Sử 12-Bài 8: Nhật Bản (phần 2)

19 câu 20 phút

Trạng thái:

Bài tập lịch sử 12: Chương 4: Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945-2000)

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hiền

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nga Đồng Quỳnh

Nga Đồng Quỳnh

HẠNG

2

Số điểm 57.89%

bee

bee

HẠNG

1

Số điểm 68.42%

Hoàng Hồng Quyên

Hoàng Hồng Quyên

HẠNG

3

Số điểm 47.37%

 • 04

  Nguyễn Viết Hoàng Anh

  Số điểm: 47.37%

 • 05

  Hoàng Hồng Quyên

  Số điểm: 47.37%

 • 06

  Nga Đồng Quỳnh

  Số điểm: 42.11%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan