Trắc nghiệm Lịch Sử 12-Bài 8: Nhật Bản (phần 2)

19 câu 20 phút

Trạng thái:

Bài tập lịch sử 12: Chương 4: Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945-2000)

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hiền

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tuấn Thành

Tuấn Thành

HẠNG

2

Số điểm 31.58%

Thời gian làm 00:09:43

Bảo Bình

Bảo Bình

HẠNG

1

Số điểm 42.11%

Thời gian làm 00:03:11

Nguyễn

Nguyễn

HẠNG

3

Số điểm 26.32%

Thời gian làm 00:04:19

  • 04

    huỳnh loan

    Số điểm: 0%

    Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan