Trắc nghiệm Lịch Sử 12-Bài 7: Tây Âu (phần 2)

19 câu 20 phút

Trạng thái:

Bài tập lịch sử 12: Chương 4: Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945-2000)

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hiền

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

XuanAn Pham

XuanAn Pham

HẠNG

2

Số điểm 68.42%

Nguyễn Khánh Chi

Nguyễn Khánh Chi

HẠNG

1

Số điểm 73.68%

Lê Phương

Lê Phương

HẠNG

3

Số điểm 52.63%

 • 04

  Lê Phương

  Số điểm: 52.63%

 • 05

  Lê Phương

  Số điểm: 52.63%

 • 06

  Lê Phương

  Số điểm: 52.63%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan