Trắc nghiệm Lịch Sử 12-Bài 5: Các nước Châu Phi và Mĩ La-tinh (1)

16 câu 20 phút

Trạng thái:

Bài tập lịch sử 12: Chương 3: Các nước Á, Phi, và Mĩ La Tinh (1945-2000)


THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hiền

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trọng

Trọng

HẠNG

2

Số điểm 56.25%

Đào Khánh Linh

Đào Khánh Linh

HẠNG

1

Số điểm 56.25%

Thúy Duy

Thúy Duy

HẠNG

3

Số điểm 37.50%

  • 04

    Tử Sư

    Số điểm: 6.25%

  • 05

    Thúy Duy

    Số điểm: 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan