Trắc nghiệm Lịch Sử 12-Bài 27: TKLSVN TỪ SCTTN ĐẾN NĂM 2000 - 4

20 câu 20 phút

Trạng thái:

Bài tập lịch sử 12:


Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Chương 5: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

THAM GIA

BAN TỔ CHỨC

Nguyễn Hiền

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Phạm Thị Quỳnh Như

Phạm Thị Quỳnh Như

HẠNG

2

Số điểm 75%

Lê Hải

Lê Hải

HẠNG

1

Số điểm 85%

Ngoc Nguyen

Ngoc Nguyen

HẠNG

3

Số điểm 50%

 • 04

  Nông Đức Minh

  Số điểm: 45%

 • 05

  Nth 2881

  Số điểm: 40%

 • 06

  Nhã Bùi Thanh

  Số điểm: 35%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn