Trắc nghiệm Lịch Sử 12-Bài 27: TKLSVN TỪ SCTTN ĐẾN NĂM 2000 - 2

20 câu 20 phút

Trạng thái:

Bài tập lịch sử 12:


Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Chương 5: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hiền

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Xuân Luận

Lê Xuân Luận

HẠNG

2

Số điểm 60%

Thời gian làm 00:08:25

Bích Ngọc

Bích Ngọc

HẠNG

1

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:06:08

Nguyễn Phương Trinh

Nguyễn Phương Trinh

HẠNG

3

Số điểm 55%

Thời gian làm 00:04:51

 • 04

  Võ Thị Thùy Trang

  Số điểm: 50%

  Thời gian làm: 00:03:55

 • 05

  Hoàng Thị Kim Anh

  Số điểm: 35%

  Thời gian làm: 00:05:45

 • 06

  Nguyên Bảo

  Số điểm: 25%

  Thời gian làm: 00:04:29

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Nguyên Bảo

cho mình in4 bạn nữ kim anh với bạn bích ngọc đê

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan