Trắc nghiệm Lịch Sử 12-Bài 27: TKLSVN TỪ SCTTN ĐẾN NĂM 2000 - 1

20 câu 20 phút

Trạng thái:

Bài tập lịch sử 12:


Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Chương 5: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hiền

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyên Bảo

Nguyên Bảo

HẠNG

2

Số điểm 25%

Nguyễn Toàn Việt

Nguyễn Toàn Việt

HẠNG

1

Số điểm 30%

Oanh Híp

Oanh Híp

HẠNG

3

Số điểm 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan