Trắc nghiệm Lịch Sử 12- Bài 25 & Bài 26

20 câu 20 phút

Trạng thái:

Bài tập lịch sử 12:


Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Chương 5: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hiền

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Phạm Văn Thuận

Phạm Văn Thuận

HẠNG

2

Số điểm 50%

Mai Thị Yến

Mai Thị Yến

HẠNG

1

Số điểm 60%

Thúy Trương

Thúy Trương

HẠNG

3

Số điểm 40%

 • 04

  Trang Giang

  Số điểm: 30%

 • 05

  Nguyễn Thị Hiếu

  Số điểm: 5%

 • 06

  Phan Kim Ngân

  Số điểm: 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan