Trắc nghiệm Lịch Sử 12-Bài 23: KPVPTKT-XHMB-GPTMN(1973-1975)-1

20 câu 20 phút

Trạng thái:

Bài tập lịch sử 12:


Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Chương 4: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hiền

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thanh Thuỷ

Nguyễn Thanh Thuỷ

HẠNG

2

Số điểm 55%

Thời gian làm 00:08:03

Trâm Huỳnh

Trâm Huỳnh

HẠNG

1

Số điểm 55%

Thời gian làm 00:06:25

Nhi Hàn

Nhi Hàn

HẠNG

3

Số điểm 50%

Thời gian làm 00:04:46

 • 04

  Nguyễn Diễm

  Số điểm: 50%

  Thời gian làm: 00:06:42

 • 05

  Lê Trần Minh Xuân

  Số điểm: 35%

  Thời gian làm: 00:02:49

 • 06

  Đức Mạnh

  Số điểm: 20%

  Thời gian làm: 00:01:14

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan