Trắc nghiệm Lịch Sử 12-Bài 22: HMĐN TT CĐ CDDQM (P.5)

20 câu 20 phút

Trạng thái:

Bài tập lịch sử 12:


Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Chương 4: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hiền

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

NGÔ NGUYỄN THỊNH THOA

NGÔ NGUYỄN THỊNH THOA

HẠNG

2

Số điểm 55%

Thời gian làm 00:05:26

NGÔ NGUYỄN THỊNH THOA

NGÔ NGUYỄN THỊNH THOA

HẠNG

1

Số điểm 55%

Thời gian làm 00:05:26

NGÔ NGUYỄN THỊNH THOA

NGÔ NGUYỄN THỊNH THOA

HẠNG

3

Số điểm 55%

Thời gian làm 00:05:26

 • 04

  NGÔ NGUYỄN THỊNH THOA

  Số điểm: 55%

  Thời gian làm: 00:05:26

 • 05

  Hà Thìn

  Số điểm: 45%

  Thời gian làm: 00:11:54

 • 06

  Hà Thìn

  Số điểm: 35%

  Thời gian làm: 00:06:13

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan