Trắc nghiệm Lịch Sử 12-Bài 22: HMĐN TT CĐ CDDQM (P.2)

20 câu 20 phút

Trạng thái:

Bài tập lịch sử 12:


Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Chương 4: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hiền

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

NHH

NHH

HẠNG

2

Số điểm 40%

Bảo Ngọcc

Bảo Ngọcc

HẠNG

1

Số điểm 40%

Lê Ngoc Quân

Lê Ngoc Quân

HẠNG

3

Số điểm 35%

 • 04

  Hoàng Thị Kim Anh

  Số điểm: 25%

 • 05

  Vũ Lâm Đông Đông

  Số điểm: 0%

 • 06

  NHH

  Số điểm: 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan