Trắc nghiệm Lịch Sử 12-Bài 21:XD XHCN- ĐTCDQM (1954-1965) -5

20 câu 20 phút

Trạng thái:

Bài tập lịch sử 12:


Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Chương 4: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hiền

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Giang Băng Hồ

Giang Băng Hồ

HẠNG

2

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:10:35

Giang Băng Hồ

Giang Băng Hồ

HẠNG

1

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:10:35

Giang Băng Hồ

Giang Băng Hồ

HẠNG

3

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:10:35

 • 04

  Giang Băng Hồ

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:10:35

 • 05

  Trang Su

  Số điểm: 65%

  Thời gian làm: 00:06:41

 • 06

  Trang Su

  Số điểm: 65%

  Thời gian làm: 00:06:41

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan