Trắc nghiệm Lịch Sử 12- bai 20: CKCCTDP kết thúc (1953-1954)-3

20 câu 20 phút

Trạng thái:

Bài tập lịch sử 12:


Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Chương 3: Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hiền

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thủy Thần

Thủy Thần

HẠNG

2

Số điểm 70%

Thời gian làm 00:02:16

Quốc Tuấn

Quốc Tuấn

HẠNG

1

Số điểm 75%

Thời gian làm 00:06:13

Nguyễn Đức Thắng

Nguyễn Đức Thắng

HẠNG

3

Số điểm 65%

Thời gian làm 00:07:34

 • 04

  Nhựt Trường

  Số điểm: 60%

  Thời gian làm: 00:03:38

 • 05

  Thủy Bùi

  Số điểm: 60%

  Thời gian làm: 00:03:43

 • 06

  Nguyễn Hồng Nhung

  Số điểm: 60%

  Thời gian làm: 00:05:11

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan