Trắc nghiệm Lịch Sử 12- Bài 17: NVNDCCT từ sau 2.9.1945 (phần 2)

20 câu 20 phút

Trạng thái:

Bài tập lịch sử 12:


Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Chương 3: Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hiền

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lưu Thu Huyền

Lưu Thu Huyền

HẠNG

2

Số điểm 65%

Lê Thế Anh

Lê Thế Anh

HẠNG

1

Số điểm 70%

Nguyễn Nhật Văn

Nguyễn Nhật Văn

HẠNG

3

Số điểm 55%

 • 04

  Võ Thị Trúc Linh

  Số điểm: 50%

 • 05

  QWR

  Số điểm: 35%

 • 06

  Nguyễn Nhật Văn

  Số điểm: 5%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan