Trắc nghiệm Lịch Sử 12- Bài 16:PTGPDT 1939-1945 & CMT8 1945 (4)

20 câu 20 phút

Trạng thái:

Bài tập lịch sử 12:


Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Chương 2: Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hiền

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Huy Hoàng

Huy Hoàng

HẠNG

2

Số điểm 50%

Thời gian làm 00:04:41

Lương Ánh Giang

Lương Ánh Giang

HẠNG

1

Số điểm 60%

Thời gian làm 00:11:25

Huy Hoàng

Huy Hoàng

HẠNG

3

Số điểm 50%

Thời gian làm 00:04:41

 • 04

  Huy Hoàng

  Số điểm: 50%

  Thời gian làm: 00:04:41

 • 05

  Huy Hoàng

  Số điểm: 50%

  Thời gian làm: 00:04:41

 • 06

  Nguyễn Thị Y.Anh

  Số điểm: 45%

  Thời gian làm: 00:06:38

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan